Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

ELSIST Srl, situat în Via Giacomo Brodolini, 15, 15033 Casale Monf.to (AL), CF și P.IVA 01122830068 (denumit în continuare, "proprietar"), în calitate de proprietar al tratamentului, vă informează în conformitate cu art . 13 D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (denumit în continuare "Codul de confidențialitate") și art. 13 Regulamentul UE n. 2016 / 679 (denumit în continuare "GDPR") că datele dvs. vor fi prelucrate în modul și în următoarele scopuri:

1. Obiectul tratamentului

Proprietarul prelucrează date personale, identificatoare și nesensibile (în special, numele, prenumele, codul fiscal, numărul TVA, adresa de e-mail, numărul de telefon, „datele personale” sau „datele”) comunicate de dvs. în timpul procesului înregistrarea pe site-ul web al controlorului de date și / sau la înregistrarea la serviciul de newsletter oferit de controlorul de date.

2. Scopul tratamentului

Datele dvs. personale sunt procesate:

 1. fără consimțământul dvs. expres (articolul 24 litera a, b, c Codul de confidențialitate și articolul 6 litera b și GDPR), pentru următoarele Scopul serviciului:
  1. vă permite să vă înregistrați pe site;
  2. gestionarea și întreținerea site-ului web;
  3. vă permite să vă abonați la serviciul de buletine informative furnizat de controlorul de date și orice alte servicii solicitate de dvs.;
  4. îndeplinirea obligațiilor precontractuale, contractuale și fiscale rezultate din relațiile cu dvs.;
  5. îndeplinesc obligațiile stabilite prin lege, printr-un regulament, prin legislația comunitară sau printr-un ordin al Autorității;
  6. să prevină sau să detecteze orice activități frauduloase sau activități dăunătoare care dăunează site-ului;
  7. exercită drepturile proprietarului, de exemplu dreptul la apărare în instanță;
  8. face oferte la cererea dumneavoastră.
 2. Numai sub rezerva consimțământului dvs. specific și distinct (articolele 23 și 130 Privacy Code și articolul 7 GDPR), pentru următoarele Scopuri de marketing:
  1. vă trimite prin buletin informativ prin e-mail, comunicări comerciale și / sau materiale publicitare cu privire la produsele sau serviciile oferite de către Proprietar.

Vă rugăm să rețineți că, dacă sunteți deja clientul nostru, vă putem trimite comunicări comerciale cu privire la serviciile și produsele analogice celor pe care le-ați utilizat deja, cu excepția disidenței dvs. (articolul 130 c.4 Code Privacy).

3. Modul și durata tratamentului

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se efectuează prin intermediul operațiunilor indicate în art. Codul de confidențialitate 4 și art. 4 n. 2) GDPR, și anume: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, prelucrarea, modificarea, selecția, extragerea, compararea, utilizarea, interconectarea, blocarea, comunicarea, ștergerea și distrugerea datelor.

Datele dvs. personale sunt supuse atât procesării pe hârtie, cât și prelucrării electronice și / sau automate.
Controlorul de date va procesa datele personale pentru timpul necesar pentru a îndeplini scopurile menționate în 2. și nu mai mult de 10 ani de la încetarea raporturilor de muncă pentru scopuri de serviciu (punctul 2.A) și nu mai mult de 10 ani de colectare a datelor în scopuri de marketing (punctul 2.B).

4. Accesul la date

Datele dvs. pot fi accesate în scopurile menționate la art. 2.A) și 2.B):

 • angajaților și colaboratorilor Controlorului de date, în calitate de persoane responsabile și / sau administratori interni ai administratorilor de procesare și / sau de sistem;
 • unor terțe părți (cum ar fi furnizor pentru gestionarea și întreținerea site-ului, furnizori, bănci, birouri profesionale etc.) care desfășoară activități de externalizare în numele titularului, în calitatea lor de operatori externi.

5. Comunicarea datelor

Fără consimțământul dvs. expres (în conformitate cu articolul 24 literele a), b), d) codul de confidențialitate și art. 6 lett. b) și c) GDPR), Controlorul de date poate comunica datele dvs. în scopurile menționate la art. 2.A) organismelor de supraveghere, autorităților judiciare și tuturor celorlalți subiecți cărora comunicarea este obligatorie prin lege pentru îndeplinirea scopurilor menționate. Datele dvs. nu vor fi divulgate.

6. Transfer de date

Gestionarea și stocarea datelor cu caracter personal va avea loc pe servere situate atât în ​​cadrul Uniunii Europene, cât și extern.
Depozitarea / transferul de date pe servere situate în țări din afara UE va avea loc, în orice caz, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, sub rezerva stipulării clauzelor contractuale standard furnizate de Comisia Europeană.

În prezent, datele dvs. personale sunt stocate conform descrierii din tabelul de mai jos:

Descriere Obiectivele de tratament Furnizor de servicii Locația serverului
Website A.1-6 SiteGround UE (Spania)
Salvarea site-ului web A.2 VaultPress Statele Unite ale Americii
CRM A1.8 Zoho Corp. Statele Unite ale Americii
Noutati B.1. Sendinblue UE (Franța)
administrare A.1.4, A.1.5, A.1.7 Elsist UE (Casale Monf.to)

7. Natura furnizării de date și consecințele refuzului de a răspunde

Furnizarea de date în scopurile menționate la art. 2.A) este obligatorie. În absența lor, nu vă putem garanta nici înregistrarea pe site, nici serviciile de artă. 2.A).
Furnizarea de date în scopurile menționate la art. 2.B) este opțională. Puteți decide apoi să nu dea nici o informație sau de a nega ulterior posibilitatea de prelucrare a datelor deja furnizate, desigur, caz în care nu va primi buletine, comunicări comerciale și materiale publicitare referitoare la serviciile oferite de către proprietar. În orice caz, veți continua să beneficiați de serviciile menționate la art. 2.A).

8. Drepturile părții interesate

În calitate de parte interesată, aveți drepturile prevăzute în art. Codul de confidențialitate 7 și art. 15 GDPR și tocmai drepturile de:

 1. obțineți confirmarea existenței sau nu a datelor personale care vă privesc, chiar dacă nu au fost încă înregistrate, și comunicarea acestora într-o formă inteligibilă;
 2. obțineți indicația:
  1. originea datelor cu caracter personal;
  2. a scopurilor și metodelor de prelucrare;
  3. a logicii aplicate în cazul procesării efectuate cu ajutorul instrumentelor electronice;
  4. a datelor de identificare privind operatorul de date, prelucrătorii de date și reprezentantul desemnat în conformitate cu art. 5, paragraful Codul de confidențialitate 2 și art. 3, paragraful 1, GDPR;
  5. a subiecților sau a categoriilor de subiecți cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot afla despre ele ca reprezentanți desemnați pe teritoriul statului, manageri sau agenți.
 3. obține:
  1. actualizarea, rectificarea sau, dacă este interesat, integrarea datelor;
  2. anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate ilegal, inclusiv a datelor a căror păstrare nu este necesară pentru scopurile pentru care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior;
  3. atestarea conform căreia operațiunile menționate la punctele 1) și 2) au fost aduse la cunoștință, de asemenea, în ceea ce privește conținutul acestora, a acelora cărora le-au fost comunicate sau difuzate datele, cu excepția cazului în care se dezvăluie o astfel de îndeplinire. imposibil sau implică utilizarea mijloacelor în mod vădit disproporționat de dreptul protejat.
 4. să obiecteze, integral sau parțial:
  1. din motive legitime, prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs., chiar dacă este relevantă pentru scopul colectării;
  2. la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul trimiterii materialelor publicitare sau de vânzare directă sau pentru efectuarea de cercetări de piață sau de comunicare comercială, prin utilizarea sistemelor automate de apel fără intervenția unui operator prin e-mail și / sau prin metode tradiționale de marketing prin poștă telefonică și / sau prin hârtie. Vă rugăm să rețineți că dreptul de a se opune, prevăzut la punctul 2), în scopuri de marketing direct prin intermediul automate se extinde la cele tradiționale și care rămâne în continuare posibilitatea ca persoana în cauză să își exercite dreptul de a se opune chiar numai în parte.
   Prin urmare, partea interesată poate decide să primească numai comunicații folosind metode tradiționale sau numai comunicații automatizate sau nici unul dintre cele două tipuri de comunicare.

Dacă este cazul, aveți, de asemenea, drepturile menționate în articole 16-21 GDPR (Dreptul de rectificare, dreptul de a fi uitat, dreptul de limitare a tratamentului, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție), precum și dreptul de plângere către Autoritatea Garantului.

9. Cum să exerciți drepturile

Îți poți exercita drepturile în orice moment trimițând:

 • scrisoare recomandată adresată: ELSIST Srl, Via Giacomo Brodolini, 15, 15033 Casale Monf.to (AL);
 • o adresă de e-mail: [E-mail protejate].

10. minori

Acest site și serviciile titularului nu sunt destinate minorilor de ani 18 și proprietarul nu colectează în mod intenționat informații personale referitoare la minori. În cazul în care informațiile privind minorii au fost înregistrate neintenționat, controlorul de date le va șterge în timp util, la cererea utilizatorilor.

11. Proprietar, manager și agenți

Controlorul de date este ELSIST Srl Sistemi in Elettronica.
Lista actualizată a procesatorilor de date și a procesoarelor de date este păstrată la sediul controlorului de date.

12. Modificări ale acestor informații

Aceste informații se pot schimba. Prin urmare, este recomandabil să verificați în mod regulat aceste informații și să consultați cea mai recentă versiune.

Ultima actualizare: 2019-05-16